علائم چسبندگی بعد از ختنه

پسران همراه با پوستی اضافه بر روی سر آلت تناسلی خود متولد می شوند. این پوست اضافه غلفه یا پیش پوست نام داشته و…