خون در منی یا انزال

تشخیص و درمان هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) در چه شرایطی خون در منی دیده می‌شود و چه درمانی دارد؟ مشاهده خون در منی…

درمان اورژانسی رنال کولیک

رنال کولیک، دردی است که به علت گرفتگی مجاری ادراری توسط سنگ های ادراری اتفاق می افتد. مجاری ادراری شامل کلیه،…