سرطان بیضه در جوانان

سرطان بیضه در جوانان همانطور که از اسمش پیداست باعث نگرانی در افراد جوان بخصوص افراد مجرد می شود. در ان مقاله در…

علت درد بیضه سمت چپ و راست

درد بیضه سمت چپ و راست یکی از مشکلات دردناک در آقایان است که در این مقاله سعی شده است به این موضوع پرادخته شود.…