نوبت دهی اینترنتی

02188623907

⚠ لطفا قبل از تعیین وقت اینترنتی نکات زیر را مطالعه فرمائید. بدیهی است اخذ وقت اینترنتی به منزله مطالعه و قبول شرایط ذیل می باشد:

✅زمان نوبت شما تقریبی بوده و امکان انتظار در مطب به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه بعد از زمانی که برای شما منظور شده است وجود دارد.

✅فقط در صورت واریز وجه ویزیت به صورت اینترنتی امکان ثبت نهایی نوبت وجود دارد و در غیر این صورت نوبتی در سیستم برای شما ثبت نشده است.

✅بیمار می بایستی قبل از وقت تعیین شده برای ویزیت در مطب حاضر باشد.

✅در صورتی که به هر دلیلی بعد از وقت تعیین شده در مطب حاضر شوید زمان ویزیت بر اساس بیماران حاضر در مطب و نوبت دیگر بیماران جابجا خواهد شد و در اینصورت زمان انتظار قابل پیش بینی نخواهد بود. لذا مسئولیت تاخیر حضور شما در مطب بعهده ی خودتان می باشد.

✅از پرداخت هزینه ویزیت و اخذ کد رهگیری مطمئن شوید، مسئولیت عدم پرداخت هزینه و متعاقبا عدم ثبت نوبت اینترنتی متوجه ی مطب نمی باشد.

✅ارائه پرینت نوبت و کد رهگیری به هنگام حضور در مطب الزامی است.

✅مطب در روزهای تعطیل رسمی دایر نیست.

✅در صورتی که به هر علتی مطب در روز خاصی تعطیل گردد، جهت جابجایی یا عودت هزینه ویزیت با شما تماس گرفته خواهد شد.

✅برای اطمینان از ثبت نوبت اینترنتی خود حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان تعیین شده با مطب تماس بگیرید.

✅قوانین لغو نوبت از طریق درخواست واریز به کارت:

❌در صورتی که لغو نوبت از ۴۸ ساعت مانده به روز نوبت باشد، مبلغ ویزیت کامل عودت داده می شود. لذا وقت خود را طوری تنظیم کنید که امکان حضور در مطب داشته باشید. دقت داشته باشید با توجه به اینکه مطب در هفته ۳ روز دایر می باشد به نحوی برنامه ریزی کنید تا جهت لغو نوبت خود در یکی از روزهای کاری مطب و ۴۸ ساعت قبل از زمان تعیین شده باشد.

❌در صورتی که لغو نوبت از ۲۴ ساعت مانده به روز نوبت باشد، پنجاه درصد مبلغ ویزیت عودت داده می شود. بعد از این زمان هزینه ای عودت داده نخواهد شد. لذا وقت خود را طوری تنظیم کنید که امکان حضور در مطب داشته باشید. دقت داشته باشید با توجه به اینکه مطب در هفته ۳ روز دایر می باشد به نحوی برنامه ریزی کنید تا جهت لغو نوبت خود در یکی از روزهای کاری مطب و ۲۴ ساعت قبل از زمان تعیین شده باشد.

❌بعد از ۲۴ ساعت امکان عودت ویزیت میسر نیست.

❌در صورت عدم حضور در زمان تعیین شده مبلغ ویزیت عودت نمی گردد و امکان جابجایی نیز مقدور نیست.

 

✅جابجایی زمان ویزیت فقط یک بار و آن هم با اطلاع قبلی و تماس تلفنی حداقل یک روز قبل از نوبت تعیین شده امکان پذیر هست. دقت داشته باشید با توجه به اینکه مطب در هفته ۳ روز دایر می باشد به نحوی برنامه ریزی کنید تا جهت لغو نوبت خود در یکی از روزهای کاری مطب و ۴۸ ساعت قبل از زمان تعیین شده باشد.