مرور رده

کیست کلیه

کیست کلیه یک توده تشکیل شده از مایع است که درون کلیه یا روی آن قرار گرفته و از نوع کیست غیرسرطانی می باشد. عوامل ایجاد آن قاطعانه مشخص نمی باشد اما با افزایش سن و خصوصا در مردان این عارضه بیشتر دیده می شود.

اکثرا نمی توان از بروز این کیست ها جلوگیری کرد اما می توان با نوشیدن زیاد آب تعداد این کیست ها را کاهش داد. در موارد اندکی که کیست ها بزرگ می شوند ، انجام جراحی اجتناب ناپذیر است. لذا جدی پنداشتن این موضوع و علائم آن، می تواند به جلوگیری از پیشروی این بیماری کمک به سزایی نماید.

کلیه پلی کیستیک در بالغین

عده ای تصور می کنند که کلیه پلی کیستیک فقط در دوران کودک خودشان را نشان می دهد؛ در صورتی که کلیه پلی کیستیک در…