مرور برچسب

احساس درد مبهم در کشاله ران

کشاله ران، بخشی از ناحیه لگن است که شکم را به ران پا متصل می نماید. رایج ترین علت درد کشاله ران و زیر شکم، کشیدگی تاندون یا همان رباط است که معمولا در مردان ورزشکار بروز پیدا می کند.

انسداد در تخلیه عادی، ضربه دیدن ناحیه کشاله ران، تحریک پذیری شیمیایی، هماتوم (تشکیل یک لخته خونی) و وجود مواد خارجی در بدن همگی عواملی هستند که می توانند در متورم شدن گره های لنفاوی نقش داشته باشند.

یکی دیگر از دلایل درد کشاله ران، پیچ خوردگی بیضه می باشد. این اتفاق هنگامی بروز می دهد که یک بیضه چرخش می کند. این مورد عارضه ای است که با بروز ناگهانی درد در ناحیه کیسه بیضه همراه است. ممکن است درد در قسمت پایینی ناحیه شکمی و کشاله ران، پس از ورزش کردن یا در حین خواب عمیق پدیدار شود.