عمل جراحی پروستات

عمل جراحی پروستات به روش طلایی TURP [آقایی ۶۰ ساله]

یکی از عمل های شایع در مردان بعد از سن ۵۰ سالگی عمل جراحی پروستات(BPU) می باشد.

عمل جراحی رزکسیون پروستات یا بطور عامیانه تراشیدن پروستات رایج ترین و محبوب ترین عمل جراحی در دنیا می باشد، بطوریکه ۹۵ درصد بیماران یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۹۵ نفر با روش فوق که TUR-P نامیده می شود مورد عمل جراحی قرار می گیرد.

عمل جراحی پروستات دیگر عمل باز می باشد، که دراین روش با باز کردن مثانه، پروستات را خارج می کنند. در این نوع عمل باز حداقل بیمار یک هفته در بیمارستان باید بستری باشد، در حالیکه در عمل تراشیدن وقتی پروستات کاملا با دستگاه خارج شد، روز بعد یا حداکثر دو روز بعد از عمل مرخص می شود.

عمل جراحی پروستات با لیزر

عمل جراحی پروستات توسط لیزر هنوز به عنوان یک عمل قابل قبول و محبوب در بین پزشکان جهان قرار نگرفته است. به همین علت راههای فراوانی به وسیله جراح و نتایج درمانی توسط پزشک مورد سوال قرار گرفته است، که کدام درمان نسبتا برای درمان BPH بهترین است.

به هر حال به علت فقدان مقایسه پزشک به پزشک دیگر در بین جراحان و اطلاعات در خصوص اثرات مفید عمل جراحی پروستات با لیزر محدود می باشد و آمار تحقیقی که واقعا این عمل موثر است وجود ندارد و هنوز عمل TUR-P عمل طلائی و مورد نظر اکثر پزشکان جهان می باشد. در مورد عمل پروستات با دستگاه یا  TUR-P جراح باید مهارت کافی در این عمل را داشته باشد، که بتواند پروستات را کاملا خارج کند تا باعث عود نگردد.

علائم ادراری ناشی از بزرگی پروستات معمولا” بعد از سن ۴۰ سالگی ظاهر می شود. از ۷ علامت بزرگی پروستات دو علامت تکرر ادرار روزانه که گاهی هر ۲ ساعت به ۴ بار یا بیشتر و شب ادراری برای بیمار آزاردهنده وغیرقابل تحمل است، بطوریکه کیفیت زندگی فرد را مختل کرده و فعالیت روزانه فرد به علت تکرر ادرار مختل می گردد.

شب ادراری وقتی بیش از یک بار در شب اتفاق می افتد غیرطبیعی است و لذا کسانی که شبی چندین بار دچار شب ادراری هستند، صبح معمولا” کسل و خواب آلوده و سرحال و بانشاط نیستند، چون خواب شیرین شب آنها مختل شده است. این چنین افرادی با وضعیت بی خوابی که دچار شده اند، فعالیت روزانه آنها مختل شده و در صورت رانندگی ممکن است با حوادث ناگواری دچار شوند.

عمل پروستات

پروستات بیمار ۶۰ ساله ای که ۹۰ گرم وزن داشته . عمل با دستگاهTURP صورت گرفته و به خوبی و کاملا پروستات خارج گردیده است.

مواردی که بطور حتم باید عمل جراحی پروستات انجام گیرد، شامل:

 • ادرار خونی
 • عفونت های عودشونده ادراری
 • در صورتی که عملکرد کلیه ها کاهش یابد
 • علائم ادراری چنانچه شدید باشند

گاهی بیماری شب ادراری بیش از حد و بی خوابی حاصل از آن فعالیت روزانه فرد را مختل می کند، لذت بیمار تقاضای عمل جراحی پروستات می کند و جراح می تواند طبق خواسته بیمار عمل کند. اصولا” علائم ادراری ناشی از پروستات را طبق فرمولی کهIPSS نامیده می شود، عدد آن محاسبه و به سه دسته تقسیم می کنند:

 • خفیف
 • متوسط
 • شدید

برای مثال طبق این فرمول فردی که در روز ۲ بار از حد معمول بیشتر ادرار می کند و یا سوزش ادرار ندارد و شب یک بار بیشتر از معمول ادرار می کند و ادرار وی گاهی قطع و وصل می شود و گاهی آخر ادرار قطره قطره اتفاق می افتد، این بیمار در گروهی قرار می گیرد که می توان بدون هیچگونه تجویز دارو، بیماری او کنترل شود.

چنانچه علائم دیگری به علائم فوق اضافه شود و شدیدتر شوند، در دسته متوسط قرار گرفته و در حدود ۴۰ درصد این بیماران با مصرف دارو مشکلشان برطرف می شود. دسته سوم که در گروه شدید قرار می گیرند، ۷ علامت ناشی از پروستات را دارند و الزاما باید مورد عمل جراحی پروستات قرار گیرند.

عمل جراحی پروستات

پایان عمل پروستات مریض ۵۷ ساله با روش جراحی بسته( TURP ) که پروستات ۵۰ گرم وزن داشته است.

در حدود ۸۰ درصد افراد در سن ۷۰ و ۸۰ سالگی داراری علائم ادراری ناشی از پروستات می باشند. روشهای متعددی را برای عمل جراحی پروستات توصیه کرده اند ولی دو نوع روش جراحی باز و دیگری عمل با دستگاه که به آن TUR-P می گویند و عبارتست از خارج کردن پروستات از راه مجرا به صورت قطعات کوچک نامیده می شوند.

معمولا” ۹۰ تا ۹۵ درصد عمل جراحی پروستات در مردان در دنیا به روش TUR-P صورت می گیرد. در این روش اگر جراح با تجربه باشد، پروستات به هر اندازه و حجمی که باشد، عمل جراحی پروستات صورت می گیرد. از مزایای این روش جراحی اینست که بیمار بیشتر از ۲ تا ۳ روز در بیمارستان بستری نبوده و بی اختیاری ادرار که از نگرانی های بیشتر بیماران می باشد، به کمترین مقدار خود می رسد و هرگز در پزشکان باتجربه دیده نمی شود.

یکی از نکات مهم که باید به آن اشاره کرد اینست که مردی که دچار علائم ادراری ناشی از پروستات است نباید الزاما” پروستات بزرگی داشته باشد و ممکن است پروستات کوچک باشد، بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که علائم ادراری ارتباطی به بزرگی یا کوچکی پروستات ندارد. فردی با یک پروستات بزرگ هیچگونه علائم ادراری ندارد ولی فرد دیگری با پروستات کوچک دارای علائم شدید ممکن است باشد که نیاز به عمل جراحی داشته باشد.

تغذیه بعد از عمل جراحی پروستات

بعد از عمل جراحی پروستات بیمار هیچگونه ممانعتی برای استفاده از غذای خاصی را ندارد ولی بعد از عمل جراحی به بیمار توصیه می شود که به مدت دو ماه از انجام کارهای سنگین یا عمل جنسی برای جلوگیری از خونریزی دیررس خودداری کند. بنابراین استفاده  مواد غذایی توسط بیمار بعد از عمل هیچگونه مانعی ندارد.

بی اختیاری ادرار بعد از عمل پروستات

بی اختیاری ادرار بعد از عمل جراحی پروستات

بی اختیاری ادرار بعد از عمل جراحی پروستات در حدود ۶ درصد اتفاق می افتد. یعنی از هر ۱۰۰ نفر ۶ نفر ممکن است دچار بی اختیاری ادرار شود. یکی از هراس انگیزترین عارضه بعد از عمل پروستات بی اختیاری ادرار می باشد. به طوریکه بسیاری از بیماران به همین علت از عمل جراحی خودداری می کنند.

عمل پروستات چنانچه در دست جراحان با تجربه صورت گیرد، هرگز بی اختیاری ادرار بوجود نمی آید و بی اختیاری ادرار فقط برای بیمار آزاردهنده نمی باشد، بلکه جراح نیز دچار مشکلات و هیجانات اظطرابی می گردد، چون بیمار با مراجعات متعدد و فراوان به مطب این حالت را برای پزشک به وجود می اورد.

اینجانب در تجربه ۳۰ ساله خود حتی یک مورد بی اختیاری ادرار نداشته ام. عمل جراحی پروستات اگر با آرامش فکری و دلسوزانه با آشنایی از آناتومی پروستات، مهارت بسیار، عدم دستکاری فراوان و خشونت در عمل صورت گیرد، بی اختیاری صورت نمی گیرد. جراح باید با توجه به موارد فوق، بی اختیاری ادرار را به صفر برساند.

انواع بی اختیاری ادرار بعد از عمل جراحی پروستات

بعد از عمل جراحی دو نوع بی اختیاری ادرار بوجود می آید.

معمولا در عمل جراحی TUR-P اگر جراح مهارت کافی را داشته باشد بی اختیاری ادرار هرگز بوجود نمی آید و بیشتر در عمل باز پروستات بی اختیاری ادرار بوجود می آید. نوع اول بی اختیاری ادرار زمانی است که پس از ترخیص بیمار با سرفه یا خندیدن یا کار سنگین چند قطره ادرار از وی خارج می شود که به آن STRESS INCONTINENCE گویند.

در این نوع بی اختیاری ادراری بعضی از عضلات صاف مجرا که نزدیک پروستات می باشند و نقش آنها در کنترل ادرار می باشد، اگر آسیب ببینند فرد بعد از عمل بی اختیاری پیدا میکند، اگر ضایعه به این عضلات زیاد نباشد، حداکثر تا دو ماه بعد از عمل بهبودی حاصل خواهد شد.

نوع دوم بی اختیاری ادرار که امید است برای هیچ جراحی اتفاق نیافتد، زمانی است که جراح ضمن جراحی باز یا بسته، اسفنگتر خارجی که کنترل قطعی ادرار را به عهده دارد، آسیب ببیند فرد دچار بی اختیاری فراوان می شود که بایدپوشک بگذارد. اگر آسیب شدید نباشد، معمولا بعد از یک سال بهبودی حاصل خواهد شد. در ضمن اینکه بیمار باید توسط فیزیوتراپیست هم ویزیت شود. اگر بعد از یک سال بهبودی حاصل نشد عمل گذاشتن اسفنگتر مصنوعی در مجرا صورت می گیرد.

هزینه عمل جراحی پروستات

هزینه عمل جراحی پروستات در سال ۹۶ با روش تراشیدن TUR-P در حدود ۶ تا ۸ میلیون تومان می باشد و این هزینه شامل هزینه جراح و بیمارستان می باشد. این هزینه به شرطی است که بیمار نیازی بعد از عمل به ICUیا   CCUنداشته باشد، در غیر این صورت هزینه بیشتر خواهد شد. در مورد هزینه عمل باز چون طول بستری در بیمارستان طولانی است، بیشتر می شود.

برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید.

دکتر هوشنگ قوامی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و ناباروری و ناتوانی جنسی مردان در تهران

سیستم پرسش و پاسخ

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.

ثبت سوال جدید

برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.
امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید.
© همیارسیستم
 • تصویر کاربرح سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۹( 1 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام. من 36 سالمه ومجردهستم.بیکارم و نگران وغصه هم زیادمیخورم. یه ماه پیش سوزش وخارش درون مقعدی ودرد وسوزش زیرمثانه والت تناسلی داشتم طوریکه احساس میکردم زخمه و منی هم ابکی شده بود. پیش دکتررفتم زیرمثانه ام رو فشاردادن گفتن ازاعصابمه که هم روده ام رو عصبی کرده وهم زده پروستاتمم التهاب پیداکرده . بهم قرص ایپوپروفن ءقرص پروستاتان و قرص ضدافسردگی نوتریپتیلین دادن. بعداز8روز علائم رفت وتقریبا خوب شده بودم اما شب دهم یه خودارضایی داشتم که ازفرداش دوباره درد عود کرد الان کمی که مثانه پرمیشه زیرمثانه فشارمیاره باید برم ادرارموتخلیه کنم وسوزش خفیف الت هم دارم ولی موقع ادرار اصلا سوزش ندرام.فشار ادرارمم یخورده کم شده. قرصهاروهم همچنان دارم مصرف میکنم. ایا همچنان بمصرف همین قرصها ادامه بدم یا قرص دیگه ای مصرف کنم چیکارکنم؟ مرسی
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیسه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۸( 1 ماه پیش)
  2. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیسه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۱۹( 1 ماه پیش)
   همين درمان را ادامه دهيد به مدت دو هفته
  3. نمایش سایر 1 پاسخ
 • تصویر کاربربدون دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۰۹( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام خدمت آقای دکتر. من ۳۱ سالمه و سونای پروستات رفتم و حجم آن۳۰ سی سی بود. یه آزمایش psa رفتم که ۰/۶ بود. حالا میخوام بدونم وضعیتم چطوره. باید برم دکتر و پیگیری بکنم یا نه ؟با تشکر
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیدوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۰۹( 2 ماه پیش)
   جواب داده شد
 • تصویر کاربراحمد دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۲۰( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام
  دارای سن ۴۲ ساله هستم چند رپزس است با تشخصیص بزرگی پرپستات توسط پزشک‌کپسول آمنیک مصرف میکنم ولی متاسفانه شبها تا صبح از درد عضلات ران وساق پا به شدت رنج میبرم لطفا راهنمایی نمایید با تشکز
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیدوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۲۰( 2 ماه پیش)
   امنيك را قطع كنيد كه مشخص شود از اين است
 • تصویر کاربروحید دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۱۷( 2 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام اقای دکتر . در ادامه سوال قبلی خودم که حجم پروستات بنده 36 سی سی بود ، تکرر ادرار دارم و همچنین کمی درد در قسمت زیر نافم سمت راست قسمت کشاله ران دارم به پزشک مراجعه کردم برام کپسول تامسولوسین و قرص افلوکساسین و قرص ناپروکسن داده و همچنین بعداز خوردن این داروها بعداز نزدیکی اب منی از من خارج نمی شود ودر ضمن سن بنده 36 است به نظر شما با این داروها بنده خوب میشم؟ و چه مدت طول می کشد.خواهشا راهنمایی فرمایید . ممنون از لطفتون
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیدوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۱۷( 2 ماه پیش)
   دو ماه ميل كنيد
 • تصویر کاربرو پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۱۹( 3 ماه پیش) مشاهده پرسش
  با سلام. من بعداز انجام سونوگرافی حجم پروستاتم حدود 36 سی سی است در حال حاضر بعداز ادار کردن در نوک الت تناسلیم احساس میکنم ادار مونده ایا برای بنده خطری دارد در ضمن سن بنده 36 است به ارولوژیست مراجعه کردم گفتند عفونت پروستات دارید. لطفا راهنمایی فر مایید . با تشکر از حوصله جنابعالی
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیپنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۱۹( 3 ماه پیش)
   شبي يك عدد كپسول تامسولوزين ميل كنيد
 • تصویر کاربرافشین سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۵۶( 4 ماه پیش) مشاهده پرسش
  درد بیضه و پشت و بغل پاها از چیست
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیسه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۵۶( 4 ماه پیش)
   بايد مورد معاينه قرار گيريد
 • تصویر کاربررضا یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۰:۰۰( 5 ماه پیش) مشاهده پرسش
  من دیروز هم پرسیدم سوالم را ولی مطمین نبودم درست فرستادم و نگران بودم..دوباره میفرستم. ببخشید اگر تکرار میشه:

  سلام جناب آقای دکتر. خیلی ممنون از مطالب بسیار خوب و علمی تان.
  پدر بنده در شهرستان (رشت) زندگی میکنند و مساله بزرگی پروستات دارند. دکتر هم رفتند و توصیه به عمل شده ان. البته خیلی ناگهانی و بدون برنامه و آزمایش دقیق بوده و چون ما (بچه ها) هیچ کدام اونجا نبودیم متاسفانه نمیدونیم که شرایط چطوری هست کامل و من خواستم اگر بشه با شما مشورت بکنیم.

  پدر بنده هفتادو دو ساله هستند. ایشون مقداری معلولیت حرکتی دارند در پاها ولی قادر به راه رفتن هستند.
  در سه مورد آزمایش خون داشتند که سطح PSA بوده به شرح زیر:
  مرداد ۹۶ ---- ۴.۷۴
  شهریور ۹۶ ----- ۵.۹ (با اندازه پروستات ۲۶)
  فروردین ۹۷ ------ ۷.۲ (با اندازه ی پروستات ۳۰)

  این بار آخر (همین فروردین) یک فتق ایتگوینال حاوی لوپ روده ای پیدا کردند که خود به خود با فشار جا میرود.

  من نتایج آزمایش ها را پیوست کرده ام.

  در حین ادرار باید به خودشون فشار بیارن. ادرارشون مقطع و مکرر هست. درد خاصی ندارند مگر موقع حرکت زیاد که فتق شان درد میکیره کمی. شب ها چندبار نیاز به دسشویی دارند.

  با این شرایط میخواستم بدونم که مراحل معالجه به چه صورت میباست باشه. آیا نیاز به نمونه برداری هست؟ آیا میباست اول فتق درمان بشه؟ آیا جراحی ضروری هست؟

  در صورت نیاز به عمل مراحل و زمانی که شما قادر به عمل هستید چقدر و چطور هست؟
  کجا میباست بستری بشوند؟

  پیشاپیش خیلی ممنون از لطفتان
  رضا درویشی
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامییکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۰:۰۰( 5 ماه پیش)
   اولين اقدام بيوپسي پروستات مي باشد و فعلا شبي يك عدد كپسول تامسولوزين ميل كنند ولي اگر فتق گير مي كند فتق اول عمل شود و بعد بيوپسي پروستات هر زمان كه براي عمل أماده بودند در خدمت هستم
 • تصویر کاربرمحسن سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۲:۳۰( 7 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سلام آقای دکتر خسته نباشید پدر بنده 74 سالشونه الان 5ساله که درد پروستات دارن دکترا میگن سرطان خوش خیم نیاز به عمل نداره این چند سال با کپسول تامسولسین هگزال طی کرد الان این دارو تموم شده و پیدا نمیشه و ایشون هم چند مدت درد زیاد دارن و در تخلیه ادرار بسیار مشکل دارن و شب 3یا 4 بار برای دفع ادرار از خواب بلند میشن . اگرامکانش هست راهنمایی کنین خیلی ممنون
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیسه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۲:۳۰( 7 ماه پیش)
   مي توانيد از كپسول أمنيك استفاده شود و سونوگرافي مثانه پر و خالي هم انجام شود
 • تصویر کاربراصغرکربلایی چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۵۶( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  سوزش ادرار هنگام خارج شدن و زور زدن هنگام ادرار
  ودردلگن
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیچهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۶:۵۶( 9 ماه پیش)
   شبي يك عدد كپسول إمنيك ميل كنيد
 • تصویر کاربرحامد چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۵۷( 9 ماه پیش) مشاهده پرسش
  hamed aryannezhad:
  سلام من مدت یه هفتس که درد در پشت کمر دارم و زیره شکم تشخیص پزشک التهاب پروستات بوده عکس هم از کلیه اپاندیس و __ دکتر گفت فقط پروستاتت سایزش از حده معمول بیشتره وباید انتی بیوتیک و یه ازمایش برام نوشتن سئوال من اینه ایا باتوجه به مصرف زیاد الکل نشستن زیاد وترک سیگار ایا دلیل دیگه ایی واسه این التهاب وجود داره و چه مدت درمانی رو با پرهیز از چه مسائلی دنبال کنم ممنون از شما .

  در ضمن از یک ماه پیش تا حدودی درد و خارش در ناحیه مقعد داشتم وپا درد
  1. تصویر کاربردکتر هوشنگ قوامیچهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۵۷( 9 ماه پیش)
   ترك باعث بهبودي شما خواهد شد
درحال دریافت اطلاعات