بعد از عمل واریکوسل چی کار کنیم

بدون نام

واریکوسل

پس از عمل واریکوسل کی می توان راه رفت؟

  • دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۲۳:۳۰( 1 سال پیش)
  • وضعیت : بسته شده

admindrgh

حدود چند ساعت پس از عمل می توانید روی تخت بنشینید و پاها را از لبۀ تخت آویزان کنید و سپس با کمک همراه راه بروید.ولی بهتر است تا 48 ساعت اول بعد از عمل فعالیت محدود داشته و فقط در موارد ضروری(مثلا برای رفتن به دستشویی) از جای خود حرکت کنید.

  • دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۲۳:۳۰( 1 سال پیش)

سوال داری؟

دکتر هوشنگ قوامی متخصص ارولوژی ، کلیه و مجرای ادراری تناسلی

پاسخ می دهد

کلیک کن

 

همچنین شما می توانید لیست سوالات شایع ارولوژی را از قسمت سوالات شایع ببینید.