مرور برچسب

دکتر اورولوژی خوب در تهران

اورولوژی تخصصی است در زمینه دستگاه مجاری ادراری زنان و مردان و صرفاً دستگاه تناسلی مردان. اورولوژیست اندام هایی چون پروستات، مجاری ادراری مانند مثانه، حالب، کلیه ها، بیضه ها و … را بررسی می نماید. در صورتیکه هر یک از این اعضا، نیاز به جراحی داشته باشد، پزشک روش مشخصی را برای درمان پیشنهاد می دهد. دکتر قوامی به عنوان دکتر اورولوژی در تهران دارای بیش از سی سال تجربه حرفه ای در زمینه جراحی کلیه ، مجاری ادرار و ناباروری مردان فعالیت می باشد.