۱-بالاتر از میدان ونک، ابتدای میرداماد، جنب ساختمان اسکان ، کلینیک جراحی میرداماد

تلفن :  ۸۸۶۰۹۰۴۵۸۸۵۰۱۰۸۳