بالاتر از میدان ونک، ابتدای میرداماد، جنب ساختمان اسکان ، کلینیک جراحی میرداماد

تلفن : ۰۲۱۸۸۶۰۹۰۴۵۰۲۱۸۸۵۰۱۰۸۳

شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه ۴ تا ۸ بعدازظهر