بالاتر از میدان ونک، ابتدای میرداماد، جنب ساختمان اسکان ، کلینیک جراحی میرداماد

تلفن :  ۰۲۱۸۸۶۰۹۰۴۵۰۲۱۸۸۵۰۱۰۸۳

روز های حضور دکتر در مطب :  روزی های شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰