مرور برچسب

تغذیه بعد از عمل پروستات

عمل پروستات یکی از عمل های سنگین برای مردان می باشد. این عمل ممکن است به دلیل بزرگی پروستات انجام شود. لذا مراقبت های قبل و بعد عمل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تغذیه بعد عمل نیز یکی از مواردی است که اگر به آن توجه نشود ممکن است روند بهبودی فرد با سرعت کمتری طی شود.

روز اول جراحی معمولا بیمار نباید چیزی مصرف کند. و از روز بعد از عمل می بایست غذاهای رقیق و مایعات به میزان کافی بنوشد. از روزهای بعدی می تواند تغذیه معمولی داشته باشد. این تغذیه معمولی باید از نظر محتوایی، مغذی، سالم و کافی باشد. فرد بیمار حتی باید از یک فرد عادی تغذیه بهتری داشته باشد. لذا داشتن رژیم غذایی خوب می تواند در بهتر شدن هر چه سریعتر بیمار نقش به سزایی داشته باشد.