مرور برچسب

بررسی ناباروری

بررسی ناباروری

گزارشات اخیر نشان می­ دهند که زمان تولید اسپرم کمتر از 60 روز است. پس عوامل بیولوژیکی، مانند فاکتورهای فیزیکی و…