مرور رده

سرطان پروستات

تشخیص سرطان پروستات با PSA

سرطان پروستات سومین بیماری بدخیم در بین مردان ایرانی است و به ازای هر صد هزار نفر 6/9 درصد از مردان به این سرطان…

سرطان پروستات

در 25 سال گذشته PSA () باعث انقلاب و دگرگونی در تشخیص زودرس و نتیجتا در برنامه ..... و درمان این بیماری آورده. PSA…