مرور رده

سنگ کلیه

سنگ کلیه یکی از اختلالات دستگاه ادرار انسان است که تحمل آن بسیار دردناک می باشد. به همین علت جلوگیری از آن حائز اهمیت می باشد. زمانیکه آب به مقدار کافی به بدن نمی رسد، مواد معدنی و نمک مانند رسوب در کلیه باقی می ماند.

به تدریج، رنگ ادرار تغییر کرده و تجمع این رسوبات سبب ایجاد ذراتی سنگ مانند می گردد. به مرور زمان این ذرات بزرگتر شده و سبب می شود به سمت حالب ( لوله ای باریک واسط بین کلیه و مجاری ادرار ) رفته و در آنجا متوقف شود. در آن صورت، درد در بدن شخص حالت شدیدتری گرفته و موجب خستگی و عدم کارامدی او گردد.

انواع سنگ کلیه و تشخیص آن

سنگ های سیستم دستگاه ادراری یا همان سنگ کلیه زمانی تشکیل می شوند که حجم ادرار کم شود و مواد تشکیل دهنده سنگ در…