مرور برچسب

ناباروری

علت ناباروری در مردان

در علم پزشکی هرگاه زن و شوهری در سن باروری ۱۲ ماه پس از ازدواج علی‌رغم انجام فعالیت جنسی طبیعی و بدون استفاده از…

بررسی ناباروری

گزارشات اخیر نشان می­ دهند که زمان تولید اسپرم کمتر از 60 روز است. پس عوامل بیولوژیکی، مانند فاکتورهای فیزیکی و…