باروری

بدون نام

ناباروری

آیا بچه ناقص الخلقه میتواند از اسپرم ناقص مردان بالای 50 سال بوجود آید.
مچکرم

  • پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۷:۴۸( 8 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر هوشنگ قوامی

بله ممكن است

  • پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ ۱۷:۵۸( 8 ماه پیش)

سوال داری؟

دکتر هوشنگ قوامی متخصص ارولوژی ، کلیه و مجرای ادراری تناسلی

پاسخ می دهد

کلیک کن

 

همچنین شما می توانید لیست سوالات شایع ارولوژی را از قسمت سوالات شایع ببینید.