انزال زودرس (Rapid Ejaculation)

اولین گزارش در خصوص انزال زودرس در ادبیات پزشکی در سال ۱۸۷۸ میلادی ارائه شد. شاپیرو در سال ۱۹۴۳ آن را به صورت اولیه و ثانویه پیشنهاد کرد و اختلال تا زمانی که همسر فرد از نظر جنسی ارضا می شود، به عنوان تعریف پیشنهاد گردید، زن در هر عمل جنسی حداقل ۵۰ درصد از […]